Годишен преглед на наградите

- Mar 03, 2021-

Best New Employee Award

Най-добра награда за нов служител


Sales Newcomer Award

Награда за новодошли продажби


Best Manager Award

Награда за най-добър мениджър


Project Contribution Award

Награда за принос на проекта


Best Employee Award

Най-добър награден служител


Best Team Award

Награда за най-добър екип